serjmai

 
 
Активация контекста Код  
 
да
Шаблон:
say("Отлично! Спрашивайте!");
 
 
нет
Шаблон:
нет|no|отвали
Код  
 
Алиса
Шаблон:
(А|а)лис(а|ка)
Код  
 
(включи|выключи) Код  
 
музыку
Шаблон:
муз(.*)
Код  
 
Полив Код  
 
свет Код  
 
прихожая
Шаблон:
прихож
Код  
 
report system state
Шаблон:
(О|о)тчет (по|о) работе систем|твой статус|как (дела|работа)
 
 
Запиши
Шаблон:
(З|з)апи(\S*)
Код  
 
Значение свойства объекта
Шаблон:
[Зз]начен\S* (\S+) [Сс]войств\S* (\S+) объекта (\S+)
Код  
 
какой интернет
Шаблон:
(какой|что за) (интер|и)нет
 
 
Напомни
Шаблон:
Напомни через (\d+) минут (.+)
Код  
 
погода
Шаблон:
(.*)погода
 
 
сегодня
Шаблон:
(С|с)е(годня|дня)
Код  
 
сейчас
Шаблон:
(С|с)ейчас(.*)
Код  
 
через XX минут(ы)...
Шаблон:
[Чч]ерез (\d+) минут.? (.*) 
Код  
 
Общий контекст  
 
забудь Код  
 
Помощь
Шаблон:
((П|п)ом(ощ|оги)|(Ч|ч)то (умееш|спросит|можеш))(.*)
Код  
 
Повтори за мной
Шаблон:
[Пп]овтор\S* за мно\S* (.*)
Код  
 
повторяй
Шаблон:
Повторяй (.+)
Код  
 
тест
Шаблон:
тест
Код  
 

, Россия

На форуме: serjmai